Zwolnienie L4

99.99

WAŻNE:  Nie otrzymają państwo zwolnienia w przypadku:

  • – opieki nad członkiem rodziny
  • – ze względu na stan zdrowia psychicznego (np. stany depresyjne itd. tu zalecana jest konsultacja stacjonarna ! ) 
  • – kontynuacji zwolnienia
Product total
Options total
Grand total

Opis

Zaświadczenie lekarskie jest niezbędne do usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej złym stanem zdrowia. Pracownik powinien uzyskać L4 maksymalnie w ciągu trzech dni, jednak ze względu na ograniczoną dostępność terminów w gabinetach lekarskich (zwłaszcza w sezonie jesiennym i zimowym) lub inne okoliczności nie zawsze jest to możliwe. Nasza platforma oferuje konsultacje umożliwiające uzyskanie zwolnienia z pracy online. 

Zwolnienie lekarskie – czy można je uzyskać online? 

W ostatnich latach system świadczeń medycznych i społecznych przeszedł obszerny proces cyfryzacji. Wiąże się on przede wszystkim z rezygnacją z tradycyjnej formy papierowej w wielu rodzajach dokumentacji, która została zastąpiona gromadzeniem danych internetowo – dla pacjenta są one dostępne w serwisie IKP. Dzięki temu lekarze dysponują również uprawnieniami, aby wystawić zwolnienie L4 online (czyli e-ZLA). Będzie ono dostępne elektronicznie dla osoby chorej, a także zakładu pracy oraz ZUS-u. 

Jak przebiega proces wystawienia zwolnienia L4 online? 

Poza brakiem konieczności wychodzenia z domu, aby stawić się osobiście w gabinecie, świadczenia medyczne w formie teleporady lub telekonferencji odbywają się tak samo jak klasyczne wizyty u lekarza. Pacjent opisuje swoje objawy, zarówno w specjalnym formularzu, jak i podczas konsultacji. Na ich podstawie lekarz określa, czy zwolnienie L4 z pracy jest zasadne – a jeśli tak, ustala czas jego trwania i wystawia dokument online. 

W jakich sytuacjach nie można wystawić zwolnienia z pracy przez Internet? 

To świadczenie medyczne obejmuje wyłącznie L4 przyznawane ze względu na stan zdrowia pacjenta. W drodze telekonsultacji online na platformie Pani Recepta nie wystawiamy zwolnień z pracy na opiekę nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny. Nie dokonujemy również przedłużenia obecnie trwającego L4 – w takich sytuacjach należy spotkać się z lekarzem stacjonarnie. Nasza poradnia nie oferuje świadczeń ze strony specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego – w tego rodzaju problemach również zalecamy osobiste wizyty w gabinecie psychologa lub psychiatry.