Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Średni czas oczekiwania na lek nie przekracza 2h, jednak ze względu na limity ustanowione przez Ministra Zdrowia czas ten może byc wydłużony maksymalne do 12h .
Nie, w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot kosztów, natomiast lekarz może zaoferowac alternatywny lek. Jednak każda taka sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie.
Nie realizujemy recept na leki psychotropowe I odurzające, które silnie uzależniają.
Limit czasowy do dostarczenia dokumentacji medycznej wynosi 48h. Po upływie tego czasy wniosek nie będzie rozpatrywany.
Dokumentacja medyczna może okazać się niezbędna w przypadku przepisywania niektórych leków, jednak każda sytuacja jest indywidualnie rozpatrywana przez lekarza.
W przypadku wystawiania recept jeśli nie wskazano potrzeby kontaktu telefonicznego lekarz nie ma obowiązku nawiązywania połączenia telefonicznego. Jednak w niektóych przypadkach lekarz będzie się kontaktować z pacjentem, celem uzupełnienia wywiadu.
Natomiast w przypadku zwolnień lekarskich    nalezy spodziewać się kontaktu telefonicznego od lekarza.
Lekarz na podstawie wywiadu I ewentualnej dokumantacji podejmuje decyzję o wystawieniu e-recept I e-zwolnień. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a w razie negatywnego rozpatrzenia wniosku, lekarz może zaproponowac alternatywne leczenie.
Kod e-recepty zostanie wysłany smsem oraz pojawi się na Twoim profilu IKP.
Kod upoważnia do odebrania leku    wraz z podaniem Twojego peselu w dowolnej aptece.
Tak, lekarz trzykrotnie będzie podejmował próbę kontaktu telefonicznego z pacjentem.
Lekarz może negatywnie rozpatrzyć wniosek, jesli brak wskazań lub istnieją przeciwwskazania do stosowania danego leku. Także w sytuacji bezpodstawnego wnioskowania o zwolnienie. W szczególności lekarz ma prawo odmówić wypisania leków psychotropowych o działaniu narkotycznym, testosteronu, benzodiazepin i ich pochodnych oraz leków psychoaktywnych.
E -recepta ważna jest przez 30 dni od daty wystawienia. W przypadku antybiotyków ważna jest przez 7 dni.
Maksymalnie lekarz może wystawić receptę na 3 miesiące terapii danym lekiem. Po tym czasie zalecana jest ponowna konsultacja.
Nie realizujemy leków psychotropowych, odurzających o potencjale uzależniającym.
Tak, e-zwolnienie jest dostarczane pracodawcy poprez elektroniczny system ZUS. Pacjet otrzymuję kopię zwolnienia mailowo.
E-konsultacje są realizowane w godzinach 7-22. Zamówienia złożone w innych godzinach realizowane są następnego dnia zgodnie z kolejnością po 7:00.
Zwolnienie lekarskie może być maksymalnie wystawione na 3 dni wstecz względem dnia, w którym zostało przeprowadzone badanie lekarskie.
Nie, nie wystawiamy zwolnień na opiekę nad członkiem rodziny.
Maksymalny czas zwolnienia to 7 dni .
Nie, nie predłużamy zolnień lekarskich, w tym celu wymagana jest konsultacja stacjonarna.